Thứ 4, Ngày 24-06-2015

Thống kê truy cập

  • Đang online : 50
  • Hôm nay : 1087
  • Tất cả : 13028402

Cao su Phú Thịnh tổ chức thành công Đại hội cổ đông 2024

Ngày 07/06/2024 Tại trụ sở Công ty CP Đầu tư xây dựng Cao su Phú Thịnh, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 nhằm đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cũng như đặt ra phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024

Nhìn lại năm 2023 trong điều kiện khó khăn do tác động của dịch bệnh có nhiều diễn biến phức tạp, lao động biến động, thiên tai bão lũ, cuộc chiến thương mại giữa các nước lớn tiếp tục kéo dài và biến chuyển khôn lường… đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành cao su nói chung nhưng Công ty CP ĐTXD Cao su Phú Thịnh, đã thực hiện về cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD mà Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2023 giao, cụ thể như sau:

Để đạt được các chỉ tiêu trên là nhờ sự ủng hộ, tạo điều kiện từ lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo địa phương và sự hỗ trợ từ các ban chuyên môn của Tập đoàn và Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

Ông Nguyễn Đức Thắng - TV Hội đồng quản trị Công ty phát biểu trong hội nghị

Toàn cảnh diễn ra hội nghị.

Bên cạnh đó có sự chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị Công ty và sự quyết tâm nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai cụ thể các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ đúng Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Video